KINDEROPPASDIENST

OPPAS NODIG?

=> Vraag tijdig een oppasser aan! Alleen zo hebben wij de mogelijkheid om een oppasser voor u te vinden!!

=> Ter info voor kandidaat-oppassers: momenteel is het team compleet!

COÖRDINATOR:

Peggy Goeminne - Stationsstraat 9 - 8680 Koekelare - peggygoeminne@hotmail.com

0498/78 80 92

OVERZICHT KINDEROPPASTARIEVEN (vanaf 1 januari 2019)

één uurtarief: 5 euro
overnachting (22 tot 8 uur + ontbijt): 25 euro
minimumvergoeding (minder dan 2 uren): 10 euro
feestdag (Pasen, kerstavond en oudejaarsavond,...): dubbel tarief
verzekering: 2 euro

Bij overnachten betaalt men het voorziene tarief tot 22u (eenheidstarief van 5 euro).
Tussen 22u en 8u ‘s morgens betaalt u een overnachtingsvergoeding van 25 euro.
Een minimumvergoeding (minder dan 2 uren) bedraagt 10 euro.
Bij dit alles dient nog 2 euro per prestatie gerekend te worden als verzekering.

REGLEMENT KINDEROPPASDIENST

DOELSTELLING
De kinderoppasdienst geeft ouders met kleine kinderen de kans om ontspanning te nemen, boodschappen te doen, familiale en andere verplichtingen na te komen, kortom van huis weg te kunnen terwijl de kinderen in goede handen zijn. Een plaatselijke coördinator bemiddelt tussen ouders die een oppasser wensen en kandidaat-oppassers, zorgvuldig geselecteerd. De oppassers zijn geen personeelsleden van de Bond. Zij verrichten hun taak op vrijwillige en autonome basis na aanvaarding door het gezin. Het zijn meestal studerende jongeren, met de beperkingen tot gevolg: tijdens examenperiodes en op schooldagen overdag is het niet altijd mogelijk aan een vraag te voldoen. Voor een vlot verloop van de dienst is een goede samenwerking en verstandhouding tussen gezinnen, coördinator en oppasser noodzakelijk. De coördinator heeft het recht een prestatie te weigeren van aanvragers die zich niet aan de afspraken houden.

HOE EEN OPPASSER AANVRAGEN?
Contacteer minstens 2 à 3 dagen op voorhand de coördinator.
Geef alle nodige informatie om toe te laten een geschikte oppasser te zoeken:
-        waar, wanneer en tot hoe laat u een babysit wenst;
-        aantal kinderen en hun leeftijd;
-        wat van de oppasser verwacht wordt (eten geven, medicatie, te slapen leggen).

AFSPRAKEN
Een kinderoppasser komt op de kinderen passen en doet geen huishoudelijk werk.
Wat met coördinator is afgesproken, wordt nageleefd: halen en terugbrengen, uren, tarief...
Een oppasser is er om op de eigen kinderen van een gezin te passen. Indien er andere kinderen bij zijn, moet de coördinator van tevoren verwittigd worden.
Zorg voor een kleine versnapering, een drankje, een beetje comfort en warmte, een behoorlijke slaapgelegenheid.
Bij laattijdige annulering van een aangevraagde oppasser, is de prijs van een minimumvergoeding verschuldigd. Een nieuwe afspraak met de oppasser maakt u alleen via de coördinator. Geef uw opmerkingen over de babysit door aan de plaatselijke coördinator.

VERZEKERINGEN
De Gezinsbond en zijn vertegenwoordigers kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor schade die een oppasser door zijn fout zou berokkenen, noch voor de schade die hem kan overkomen.
Dit belet niet dat een verzekering is afgesloten, die binnen de grenzen en modaliteiten van de polis, volgende risico's dekt:
-        burgerlijke aansprakelijkheid van de oppasser en de kinderen.
-        lichamelijke en materiële schade door de oppasser geleden tijdens en op weg naar en van de prestatie t.g.v. een ongeval.
Opdat de verzekering zou gelden moet bij iedere prestatie een speciaal daarvoor bestemd briefje ingevuld worden (de oppasser heeft zo'n briefje altijd bij zich).
Verwittig bij schadegeval onmiddellijk de coördinator.

WAT DE OPPASSER MOET WETEN...
Plaats van de koelkast, zekeringkast, thermostaat, EHBO-kistje, toilet en badkamer.
Waar je te bereiken bent en wie in geval van nood dient verwittigd (een lijstje met telefoonnummers is erg handig).
Of de kinderen nog moeten eten en wanneer ze naar bed moeten, of er soms medicatie moet gegeven worden (leg goed uit).
De bediening van de radio, tv, verwarming,...
Maak voor de baby een reservefles klaar (mocht er een ongelukje gebeuren).
Toon waar reservekleren en -beddengoed liggen.
Sluit huisdieren (honden) in een afzonderlijke ruimte op.